Головна

РЕФЕРАТИ З ПРАВА:

Аграрне право та земельне право
Адвокатура
Адміністративне право
Адміністративний процес
Банківське право
Біржове право
Господарське право
Господарський процес
Державна служба
Екологічне право
Житлове право
Інвестиційне право

Історія права зарубіжних країн
Історія права України
Історія правових вчень
Конституційне право
Конституційне право зарубіжних країн
Криміналістика
Кримінальне право
Кримінальний процес
Кримінально-виконавче право
Кримінологія
Митна справа
Міжнародне приватне право

Міжнародне публічне право
Нотаріат
Патентознавство
Підприємницьке право
Податкове право
Право власності
Право соціального захисту
Правова статистика
Правознавство
Прокурорський нагляд
Римське право
Сімейне право

Судова бухгалтерія
Судова експертиза
Судова медицина
Судові та правоохоронні органи
Теорія права
Трудове право
Фінансове право
Цивільне право
Цивільний процес
Юридична деонтологія
Юридична практика
Юридична служба

© 2012-2021  ureferat.ltd.ua

 

РЕФЕРАТИ З АГРАРНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Види сільськогосподарських кооперативів
Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку
Договори в сфері реалізації сільськогосподарської продукції
Закони, підзаконні та локальні нормативні акти як джерело аграрного права
Земельні права громадян України
Інститут права власності на землю
Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах
Об'єкти земельних правовідносин
Орендний підряд
Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення
Паювання сільськогосподарських угідь
Повне товариство
Поняття та склад земель лісогосподарського призначення
Право колективного самоврядування в аграрних підприємствах
Право комунальної власності на землю
Правове забезпечення якості сільськогосподарської продукції
Правове регулювання оренди землі
Правове регулювання фермерського господарства
Правове становище сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю
Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств, заснованих на державній формі власності
Правовий режим особистих селянських господарств
Правовий режим фермерських господарств
Правосуб'єктність сільськогосподарських акціонерних товариств
Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. Поняття і зміст правової охорони земель. Суб'єкти та об'єкти правової охорони земель
Принципи аграрного права
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства, або передача йому в користування, припинення діяльності господарського товариства
Розгляд і затвердження землевпорядної документації
Сільськогосподарські кооперативи
Фермерське землекористування. Землекористування сільськогосподарських кооперативів. інші суб'єкти сільськогосподарського землекористування
Цільове призначення земель

РЕФЕРАТИ З АДВОКАТУРИ

Адвокатська діяльність
Види адвокатської діяльності
Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист
Захист прав особистої приватної власності
Правове становище та повноваження адвоката як представника сторін та третіх осіб у господарському процесі
Повноваження та правове становище адвоката як представника сторін та третіх осіб у господарському процесі
Принципи діяльності адвоката
Скарга адвоката прокурору, в суди, в яких випадках вони надаються? Зміст і форма скарг
Участь у апеляційному і касаційному суді
Честь і гідність адвоката

РЕФЕРАТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Адміністративна відповідальність державних службовців
Адміністративне право Німеччини
Адміністративне право Франції
Адміністративні договори як особлива форма регулювання управлінських відносин
Адміністративні режими і методи їх здійснення
Адміністративно-правове забезпечення управління національною безпекою, обороною, зовнішньополітичною діяльністю
Адміністративно-правові відносини
Виконавчі органи місцевих рад
Врахування вимог європейської конвенції з прав людини при характеристиці адміністративно-правового статусу фізичних осіб
Державна автоінспекція
Державна підтримка благодійницької діяльності
Державна таємниця та проблемні питання адміністративної реформи
Державний контроль як засіб забезпечення законності у сфері державного управління
Державний контроль як спосіб забезпечення законності у сфері державного управління
Загальна характеристика закону України "Про місцеве самоврядування"
Конституція України про гілки влади України
Методи муніципального права
Механізм адміністративно-правового регулювання
Муніципальний менеджмент - якісно новий рівень управляння ресурсами територіальної громади
Національна безпека України
Національна безпека
Нормативно-правова база кінематографії
Нормотворча діяльність органів місцевого самоврядування
Об'єднання громадян як суб'єкти конституційного і адміністративного права
Особливості здійснення державного управління та місцевого самоврядування в Києві
Поняття і ознаки адміністративно-правових відносин
Поняття і структура адміністративно-правових норм
Поняття, сутність та види адміністративного нагляду, відмінність від прокурорського нагляду
Право інтелектуальної власності як об'єкт адміністративно-правового захисту
Принципи адміністративного права
Принципи державного управління
Проблемні питання відповідальності неповнолітніх
Проект концепції адміністративної реформи в Україні
Реєстрація шлюбу
Режим законності
Розмежування адміністративного проступку та злочину
Роль уряду в системі виконавчої влади
Система органів виконавчої влади на Україні: загальна характеристика управлінських зв'язків
Статус і роль представників президента
Українське законодавство про об'єднання громадян
Управління юстицією
Форми і методи роботи виконавчих органів місцевого самоврядування
Хід адміністративної реформи в Україні: проблемні питання

РЕФЕРАТИ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Апеляційний розгляд справ у порядку письмового провадження
Договір про надання юридичних послуг
Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду
Касаційне провадження в адміністративному судочинстві
Контрольні провадження в адміністративному процесі
Питання реалізації принципів адміністративного судочинства щодо захисту прав громадян
Проблемні питання забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві
Спеціаліст в адміністративному судочинстві
Суть та значення додаткового судового рішення

РЕФЕРАТИ З БАНКІВСЬКОГО ПРАВА

Вексельне кредитування
Види рахунків, що відкриваються в банківських установах
Відповідальність за порушення на ринку цінних паперів
Комерційні банки
Ліцензування валютних операцій
Основи взаємовідносин національного банку України з вищими органами держави
Поняття ринку цінних паперів та його регулювання
Поняття, види та порядок використання банківських рахунків
Правова природа центрального банку
Правове регулювання грошового обігу
Правове регулювання кредитних відносин
Правове становище комерційних банків України
Реорганізація комунальних банків

РЕФЕРАТИ З БІРЖОВОГО ПРАВА

Види біржових угод
Поняття і форми біржової торгівлі. Правила біржової торгівлі
Правовий статус учасників біржової торгівлі
Правові засади діяльності котирувальної комісії
Функції, права і обов'язки товарних бірж

РЕФЕРАТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Арбітражна угода і арбітражне застереження
Біржові операції на фондовій біржі
Види господарських товариств
Виконання господарських договорів
Відшкодування збитків у сфері господарювання
Господарська діяльність і підприємництво, їх схожість і відмінність
Господарський договір
Господарські договори та їх види
Господарсько-правові норми: поняття та види
Державна регуляторна політика в сфері господарської діяльності
Державна реєстрація підприємств
Державне регулювання природних монополій
Договір поставки
Загальна характеристика господарських товариств
Засоби державного регулювання господарської діяльності. Державна підтримка господарської діяльності
Ліцензування господарської діяльності
Методи правового регулювання господарських відносин
Мирова угода
Напрямки вдосконалення господарського законодавства
Ознаки юридичної особи
Поняття і види судових витрат
Поняття і види юридичної відповідальності суб'єктів господарської діяльності
Поняття монопольного становища
Поняття та предмет зобов'язання з відшкодування шкоди
Поняття, предмет і метод господарського права
Поняття, функції та види бірж
Порядок управління справами командитного товариства
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Правове регулювання права приватної власності в Україні
Правове становище виробничого кооперативу
Правове становище комерційних банків України
Правове становище підприємств
Правовий режим державного майна
Правовий режим ліцензування господарської діяльності
Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ
Правовий статус антимонопольного комітету
Претензійна робота
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Регулювання міжнародного бізнесу в Україні
Система господарського права
Статус та господарська компетенція казенного підприємства
Суб'єкти господарського права та їх характеристика
Фонди акціонерного товариства
Функції господарської відповідальності
Юридична відповідальність суб'єктів господарської діяльності

РЕФЕРАТИ З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Відвід судді
Докази в господарському судочинстві
Історія розвитку господарських судів в Україні
Мирова угода і припинення провадження в справах про банкрутство
Перегляд судових рішень в касаційному порядку
Повноваження прокурора вищого рівня щодо винесеного судом рішення
Повторна касація
Позовна форма захисту в господарському процесі
Поняття господарського процесу і господарського права
Поняття та предмет господарського процесу
Представництво у господарському процесі
Принципи провадження у справі в господарському суді як стадія господарського процесу
Судові витрати
Судові витрати
Учасники господарського процесу

РЕФЕРАТИ З ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Види страхування у державних органах України
Державна кадрова політика в Україні
Основні риси моделі державної служби
Поняття та зміст ефективності державної служби
Порядок формування кадрового резерву
Припинення державної служби, відставка державних службовців

РЕФЕРАТИ З ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

Види еколого-правової відповідальності
Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу
Гарантії права громадян на екологічну безпеку
Джерела екологічного права
Законодавча база раціонального використання природних ресурсів
Здоров'я людини як об'єкт екологічних правовідносин
Конституція України як джерело екологічного права
Механізм соціально-правових гарантій ефективності екологічної експертизи
Об'єкти екологічного права
Право власності на природні ресурси
Право водокористування, підстави виникнення, зміни і припинення
Правова охорона вод в Україні
Правове забезпечення екологічної безпеки
Правові основи управління і контролю в екологічній сфері
Правові питання кадастрів природних ресурсів
Система та статус органів управління та контролю в екологічних правовідносинах

РЕФЕРАТИ З ЖИТЛОВОГО ПРАВА

Договір найму жилого приміщення
Забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках ЖБК
Першочергове надання жилих приміщень
Право власності на житлові приміщення в будинках (квартирах) приватного житлового фонду
Правове регулювання приватизації житлового приміщення

РЕФЕРАТИ З ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА

Окремі види інвестиційних договорів
Правове регулювання лізингу в Україні
Правовий та економічний зміст іноземних інвестицій. Види та форми іноземних інвестицій
Правові основи управління спеціальною (вільною) економічною зоною
Режим іноземного інвестування
Форми інвестиційної діяльності
Форми та зміст інвестиційного договору

РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Буржуазно-демократична революція в Німеччині та оформлення Веймарської республіки
Відміна кріпосного права в Росії. Законодавчі акти
Відновлення та розвиток польської держави у ХХ ст.
Держава і право Московської держави
Держава і право Росії в період громадянської війни
Держава і право середньовічної Англії
Держава і право Стародавнього Сходу
Законник Стефана Душана як збірник сербського феодального права
Занепад Османської імперії
Зміни в буржуазному законодавстві після Другої світової війни і смертна кара
Німеччина у післявоєнний період
Об'єднання Німеччини. Конституція 1871 року
Основні етапи формування фінської держави
Охарактеризуйте платформи різних груп французьких революціонерів: жирондистів, якобінців. Дайте історико-правову оцінку терору якобінської диктатури (причини, завдання, наслідки, тощо)
Партійна система Великобританії у ХХ ст.
Первіснообщинна суспільна організація
Порівняльна характеристика, закріплення та гарантії політичних прав на українських землях у складі Чехословаччини і Польщі у 20-30 рр. 20 ст.
Правова оцінка Хабеас Корпус акт
Прихід до влади фашистської партії та організація політичного терору в Німеччині
Реконструкція півдня (1865-1877). Друга хвиля поправок до конституції
Римська рабовласницька держава
Соціальний стан жінки у Стародавньому Римі
Способи захисту права власності
Суть поділу влад та їхнього взаємного контролю, закладеного в конституції США 1787 року
Фашизм

РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ ПРАВА УКРАЇНИ

Вищі органи державної влади і управління в Україні в 1917-1920 рр.
Возз'єднання Західної України і Північної Буковини з Українською СРР
Державний лад Галицько-Волинського князівства
Козацьке звичаєве право
Конституція П. Орлика
Основні риси права козацько-гетьманської держави
Поліцейська та тюремна реформа другої половини 19 ст. Основні риси та особливості проведення в Україні
Порівняльна характеристика, закріплення та гарантії політичних прав на українських землях у складі Чехословаччини і Польщі у 20-30 рр. 20 ст.
Походження східних слов'ян за норманською теорією
Право України в період перебудови
Правове регулювання становища України-Гетьманщини
Радянська влада в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст.
Розвиток сімейного законодавства в Україні
Судово-прокурорські органи та система права в західноукраїнських землях у період міжвоєнної окупації
Судоустрій Київської Русі
Суспільно-політичний лад і право в західноукраїнських землях під владою Австро-Угорської імперії
Українська державність за директорії УНР
Форми державного правління за конституцією П. Орлика

РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ

Вчення про державу і право Хоми Аквінського
Державно-правові ідеї І. Франка
Державно-правові ідеї Київської Русі
Ідеї соціалістів-утопістів 17-18 століття про походження політичної влади
Питання держави і права в "Молінні" Данила Заточника та "Повісті временних літ"
Платон - один із найвидатніших мислителів, його вчення про ідеальну державу
Політико-правові ідеї в арабському ісламі
Політико-правові погляди Піфагора
Політичні ідеї раннього християнства
Політичні погляди Махатми Ганді
Політичні та правові вчення римських юристів
Політичні та правові погляди Бенедикта Спінози
Політично-правові ідеї середньовічних єресей

РЕФЕРАТИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Верховна Рада, її склад і компетенції
Взаємовідносини держави та об'єднань громадян
Геополітичне і географічне становище України і його вплив на державотворчий процес
Гуманістична проекція правозахисних конвенцій у національному законодавстві України
Державне регулювання мовної ситуації в Україні
Законодавче обмеження змісту прав та свобод людини і громадянина
Конституційні принципи і основні стадії виборчого процесу в Україні
Конституційно-правовий статус суддів в Україні
Місцеві вибори: порядок, організація і проведення
Обмеження змісту прав та свобод людини і громадянина
Організація органів державної влади
Організація проведення референдумів
Організація проведення референдумів
Особисті права і свободи
Особисті права та свободи
Особливості виборів Президента України
Особливості конституційно-правових відносин
Особливості правового статусу іноземців в Україні
Поняття і види прав, свобод та обов'язків людини і громадянина
Права людини в Україні
Право громадян на об'єднання - невід'ємне право людини і громадянина
Право на доступ до інформації
Право на життя дитини-біженця
Право на життя
Право на захист дітей у сім'ї
Право на освіту
Право на працю
Право на свободу переконань і вільне їх виявлення
Правовий статус громадянина в Україні
Правовий статус представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
Принцип поділу державної влади в Україні
Принципи гласності і законності
Принципи гласності та законності
Проблеми демократизації політичної системи України
Служба в армії - обов'язок кожного
Судова влада в Україні
Суть прямої (безпосередньої) демократії
Територіальна громада: функції, повноваження і форми діяльності
Територіальна громада
Уповноважений Верховної Ради України

РЕФЕРАТИ З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Адміністративно-територіальний поділ країни
Громадянство в країнах ЄС
Європейська система захисту прав людини
Конституційне право зарубіжних країн
Конституційне право Росії
Конституція Великобританії
Муніципальні системи зарубіжних країн (на прикладі Франції Іспанії, Італії, Індії, КНР)
Основи конституційного права Великобританії
Основи конституційного права Індії
Особливості латиноамериканських конституцій
Охарактеризуйте сучасне конституційно-правове регулювання суспільних відносин в галузі освіти, науки, культури
Парламент США
Поняття, види та ознаки федерації
Порядок набуття громадянства (підданства) в зарубіжних країнах
Право на життя. Аборт і смертна кара
Судова влада в недемократичних суспільствах
Судова влада Німеччини
Судова влада Франції
Форми державного правління
Формы государства в зарубежных странах
Чи здійснюється законодавча функція при відсутності парламенту або поза його волею?

РЕФЕРАТИ З КРИМІНАЛІСТИКИ

Вбивство на замовлення
Криміналістична ідентифікація людини за зовнішніми ознаками
Криміналістична ідентифікація людини за зовнішніми ознаками
Криміналістична техніка
Криміналістична характеристика викрадень теплової енергії шляхом її самовільного викрадення
Методи розслідування злочинів
Методика розслідування злочинів, пов'язаних з наркотиками
Обшук транспортних засобів
Основи методики розслідування злочинів по гарячих слідах
Основи методики розслідування розбійних нападів
Основні методи розслідування умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень
Поняття, види, психологічні основи допиту
Поняття, психологічні основи та види допиту
Розслідування вбивств на замовлення
Розслідування вбивств, учинених на замовлення
Тактика допиту потерпілого у справах про злочини про порушення трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
Тактика провадження окремих слідчих дій за злочинами про хабарництво на сучасному етапі

РЕФЕРАТИ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

Виховні колонії для неповнолітніх та їх особливості
Дія кримінально-виконавчого законодавства у часі, просторі і за колом осіб
Класифікація засуджених до позбавлення волі
Покарання у виді арешту
Порядок та умови відбування покарання у вигляді позбавлення волі
Правове регулювання, порядок і умови виконання покарань у виді обмеження волі
Правовий статус осіб, які відбули покарання
Прийом та облік засуджених в установах виконання покарань
Соціальні та юридичні наслідки позбавлення волі

РЕФЕРАТИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Амністія
Виправні роботи
Виявлення злочинного наміру та відмежування його від готування до злочину
Відповідальність співучасників злочину
Гуманізація кримінальної політики України
Завдання прокурорського нагляду
Загальна характеристика злочинів проти власності
Загальна характеристика злочинів проти життя та здоров'я особи
Злочини проти порядку несення служби на полі бою та в районі воєнних дій
Знаряддя і засоби вчинення злочину проти громадського порядку та моральності
Кваліфікація злочинів
Конкуренція кримінально-правових норм при конкуренції злочинів
Контрабанда (ст. 201 КК)
Крайня необхідність
Кримінальне покарання та відповідальність неповнолітніх
Кримінально-правова відповідальність за злочини у сфері банкрутства
Кримінально-правова відповідальність за злочини у сфері підприємницької діяльності
Кримінально-правові санкції
Легкі тілесні ушкодження
Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
Насильство як класифікуюча ознака вимагання. Види і суспільна небезпека
Необхідна оборона. Перевищення меж необхідної оборони
Необхідна оборона
Об'єкт злочину
Обман і зловживання довірою як спосіб вчинення шахрайства та його ознаки та кваліфікація
Організатор злочину за кримінальним законодавством України та відповідальність організаторів і учасників організованої групи чи злочинної організації
Осудність
Підстави кримінальної відповідальності
Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу та державного чи громадського діяча
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид покарання за кримінальним законодавством України та його призначення
Покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
Поняття кримінальної відповідальності
Поняття покарання
Правові підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини, вчинені проти громадського порядку та моральності
Предмету злочину
Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом
Проблема кваліфікації викрадення майна та грошей за допомогою комп'ютерів
Система кримінального права
Система та види злочинів проти власності
Суб'єктивні ознаки злочинів у сфері службової діяльності
Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
Ухилення від сплати податків як злочин та адміністративне правопорушення
Ухилення від сплати податків як злочин та адміністративне правопорушення
Уявна оборона і її відмінність від необхідної оборони
Характеристика злочинів проти національної безпеки України
Хуліганство
Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
Шпигунство. умовне звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила шпигунство
Штраф як покарання за злочини, вчинені у сфері господарської діяльності

РЕФЕРАТИ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Аналіз доказів
Виконання вироку, ухвали і постанови суду
Докази і доказування в кримінальному процесі
Досудове слідство
Забезпечення безпеки учасників кримінального процесу
Затримання підозрюваного у вчиненні злочину
Захисна діяльність адвоката у кримінальному процесі
Захисні промови видатних адвокатів
Історичні форми кримінального процесу
Наука кримінального процесу
Основні положення касаційного провадження
Особливості провадження у справах неповнолітніх
Підстави та процесуальний порядок відмови в порушенні кримінальної справи
Поняття і значення закриття кримінальної справи
Потерпілий в доказуванні обставин подій злочину
Почеркознавча експертиза
Право особи на судове оскарження затримання, арешту та продовження строку взяття під варту
Принцип забезпечення поваги до гідності особи
Принцип публічності у кримінальному процесі
Прокурор у кримінальному процесі
Протокол відтворення обстановки та обставин події
Протокол огляду місця події
Процесуальні можливості вилучення і дослідження документів як джерела доказів у справі
Процесуальні правила застосування технічних засобів фіксації огляду місця події злочину
Процесуальні форми виявлення та усунення причин і умов, що сприяють злочину
Свідок у кримінальному процесі на стадії досудового слідства
Спеціальні принципи кримінального процесу
Стратегія та тактика здійснення процесуальної функції захисту у кримінальному процесі
Строки тримання під вартою та порядок їх продовження
Суддя в кримінальному процесі
Судовий розгляд справ в апеляційній інстанції та процесуальні форми рішень суду
Участь захисника в суді першої інстанції
Участь понятих на стадії досудового слідства

РЕФЕРАТИ З КРИМІНОЛОГІЇ

Вплив репресивних заходів на стан злочинності в державі
Запобігання корисливим злочинам
Злочинність неповнолітніх та її профілактика
Кримінально-правовий та кримінологічний аналіз професійної злочинності
Кримінологічна характеристика і профілактика професійної злочинності
Поняття особи злочинця, соціальне й біологічне в особі злочинця
Попередження організованої злочинності
Постпенітенціарна реабілітація
Рецидивна злочинність

РЕФЕРАТИ З МИТНОЇ СПРАВИ

Засоби контролю аудіовізуальних матеріалів
Митне оформлення експорту
Процесуальні дії у справі про порушення митних правил
Фіскальні функції державної митної служби
Вплив НТП на процес технічного оснащення митниці

РЕФЕРАТИ З МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Джерела міжнародного приватного права
Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Дієздатність і правоздатність іноземців в Україні
Договір міжнародної купівлі-продажу товарів
Європейський суд з прав людини
Зворотне відсилання до права третьої держави
Зловживання монопольним становищем
Історія міжнародних відносин України
Міжнародна організація праці
Міжнародне визнання України після розпаду СРСР
Міжнародне морське право
Міжнародне право у 19 столітті
Міжнародне публічне право
Міжнародне співробітництво держав по використанню транспортних кордонів України
Міжнародний договір
Міжнародні державні та недержавні організації з охорони інтелектуальної власності
Міжнародні транспортні коридори
Обхід закону в міжнародному праві
Основні принципи міжнародного права
Основні принципи міжнародного права
Основні способи вирішення питання кваліфікації
Положення національного права, національних судів і національних процесуальних правил
Поняття зовнішньоторговельної угоди
Права працівників-мігрантів і членів їх сімей
Правове регулювання іноземних інвестицій
Рада Європи: цілі, структура, функції
Розвиток науки міжнародного приватного права
Санкції та відповідальність у міжнародному праві
Свобода пересування працівників і свобода облаштування
Скарги в європейський суд по правам людини
Співробітництво України з НАТО
Україна як суб'єкт міжнародного економічного права
Франчайзинг у міжнародній торгівлі

РЕФЕРАТИ З МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Актуальні проблеми сучасного дипломатичного права
Визнання у міжнародному праві
Дипломатичні представництва
Діяльність ЮНЕСКО як важливий фактор культурного співробітництва народів
Законодавча, виконавча і судова влада і їх вплив на зовнішню політику
Захист прав людини від держави-порушника
Значення загальної декларації прав людини
Комісії ЄС
Міжнародне право прав людини
Міжнародний суд ООН
Міжнародно-правова регламентація умов космічної діяльності
Новий курс президента США Ф. Рузвельта
Позови про визнання правових актів недійсними. Процесуальна правосуб'єктність: пряме відношення та індивідуальне відношення
Право Японії
Пріоритет національного законодавства
Юридичні основи міжнародного права

РЕФЕРАТИ З НОТАРІАТУ

Нотаріальний захист права власності
Організаційна побудова нотаріату в Україні
Посвідчення договорів доручення

РЕФЕРАТИ З ПАТЕНТОЗНАВСТВА

Електронна публікація як об'єкт авторського права
Міжнародні стандарти інтелектуальної власності
Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності
Регулювання промислової власності в Україні
Характеристика особистих немайнових прав інтелектуальної власності

РЕФЕРАТИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА

Майнова основа суб'єктів підприємництва
Поняття підприємницького права
Правове регулювання підприємницької діяльності
Правове становище підприємств

РЕФЕРАТИ З ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Державне мито: платники податку, об'єкт оподаткування, пільги та ін.
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб
Загальнодержавні податки
Загальнодержавні податки
Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства
Облік валового доходу
Оподаткування доходів громадян, суб'єктів підприємницької діяльності
Податки. Види податків. Методи встановлення податкових ставок
Податкова система Греції
Податкова система Норвегії
Податкова система Угорщини
Податкова система України
Податкове право як інститут фінансового права України
Податок з власників транспортних засобів і самохідних машин і механізмів
Податок з доходів фізичних осіб
Податок на прибуток підприємства
Податок на промисел
Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб
Правова природа непрямих податків
Правові основи і порядок стягнення мита. види мита в Україні: особливості оподаткування митом фізичних осіб
Ринковий збір
Фінансові санкції у вигляді штрафів

РЕФЕРАТИ З ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Зміст правовідносин власності
Підстави виникнення права спільної власності
Право власності інших держав, їх юридичних осіб та міжнародних організацій на території України

РЕФЕРАТИ З ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Аналіз законодавства про соціальну допомогу
Державна допомога сім'ям при народженні дитини
Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"
Накопичувальний фонд
Особливості пенсійного забезпечення ветеранів війни та праці
Право громадян на державне пенсійне забезпечення
Призначення та функції комісії з соціального страхування на підприємстві
Проблема прожиткового мінімуму в Україні
Соціальний захист інвалідів
Становлення та розвиток нормативно-правового регулювання соціально правового захисту осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи
Шляхи фінансування державної соціальної допомоги

РЕФЕРАТИ З ПРАВОВОЇ СТАТИСТИКИ

Аналітичні групування
Централізовані та децентралізовані зведення

РЕФЕРАТИ З ПРАВОЗНАВСТВА

Загальна характеристика права, поняття норм права, джерел права, нормативно-правовий акт та його види. система права, предмет і метод правового регулювання
Підстави припинення та розірвання трудового договору
Поняття і зміст права власності, форми та захист права власності
Поняття права та його ознаки
Поняття та підстави спадкоємства. Види спадкування
Поняття трудового права. Трудові правовідносини. Суб'єкти трудових правовідносин
Порядок притягнення адміністративної відповідальності. Органи, посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу

РЕФЕРАТИ З ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Акти прокурорського реагування. Вимоги щодо їх оформлення
Взаємодія прокуратури з іншими органами у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю
Гарантії незалежності прокуратури
Завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове розслідування
Завдання прокурора в судовому процесі
Місце та роль прокуратури в державному апараті
Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень
Нагляд за додержанням і застосуванням законів про права і свободи людини та громадянина
Повноваження генеральної прокуратури України по керуванню органами прокуратури
Поняття прокурорського нагляду
Постанова прокурора як акт прокурорського реагування
Правові основи діяльності органів прокуратури
Представництво інтересів громадян або держави в суді
Розгляд заяв і скарг в органах прокуратури України
Участь прокурорів у засіданнях органів державної влади і управління

РЕФЕРАТИ З РИМСЬКОГО ПРАВА

Гарантії виконання зобов'язань
Закони ХІІ таблиць
Зміст заповіту
Значення римського права
Кодифікації римського права
Кодифікація Юстиніана
Періоди розвитку римського права
Поняття договору. Види договорів та їх характеристика
Поняття позадоговірних зобов'язань
Право спадкування. Легати і фідеїкоміси
Правоздатність. Зміст зобов'язань
Речове право в римському праві
Римське рабовласницьке право
Соціальний стан жінки у Стародавньому Римі
Юридичні факти у римському праві

РЕФЕРАТИ З СІМЕЙНОГО ПРАВА

Аналіз права власності, згідно Сімейному кодексу України та Кодексу про шлюб і сім'ю
Майнові правовідносини чоловіка і жінки, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу
Поняття сім'ї в сімейному праві
Право дитини на ім'я
Умови усиновлення в Україні

РЕФЕРАТИ З СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Військова служба правопорядку у збройних силах України
Державна прикордонна служба
Державні служби охорони здоров'я
Дисциплінарна відповідальність адвоката
Європейський суд прав людини
Заохочення та дисциплінарна відповідальність прокурорів і слідчих прокуратури
Органи боротьби з організованою злочинністю та їх повноваження
Особливі права міліції у боротьбі зі злочинністю і правопорушеннями
Поняття правоохоронного органу та критерії його визначення
Поняття, завдання та структура міліції
Прокурорський нагляд за додержанням законності при розслідуванні злочинів та виконанні кримінальних покарань
Система і компетенція органів державної податкової служби
Служба безпеки України
Суддівське самоврядування та його органи
Юридична відповідальність судді: поняття і характеристика

РЕФЕРАТИ З СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ

Використання бухгалтерських документів і матеріалів інвентаризації при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів в економіці
Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні злочинів при операціях з основними засобами підприємства
Вимоги до судових експертів, їх права, обов'язки та відповідальність
Експертне дослідження операцій із грошовими коштами в касі та на рахунках в банку. Перевірка операцій по розрахункових рахунках
Судово-бухгалтерська експертиза в Україні

РЕФЕРАТИ З СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Принципи судово-експертної діяльності

РЕФЕРАТИ З СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

Експертиза алкогольних отруєнь
Експертиза при спірних статевих станах і статевих злочинах
Експертиза трупів новонароджених
Кримінальна відповідальність медичних працівників за професійно-посадові правопорушення
Розлад здоров'я і смерть від зміни барометричного тиску
Розлади здоров'я і смерть від електроструму
Сифілітичні захворювання головного мозку. Судово-психіатрична оцінка
Структура судової психіатрії
Судова медична діагностика отруєнь
Судово-медична експертизи і встановлення тяжкості тілесних ушкоджень
Судово-медичні аспекти пересадження органів і тканин
Утоплення і його механізм. Діагностика утоплення

РЕФЕРАТИ З ТЕОРІЇ ПРАВА

Верховенство права
Держава як суб'єкт внутрідержавного та міжнародного права
Державний режим
Застосування норм права
Клонування: за і проти
Методологія теорії держави і права
Міністеріальний режим
Мусульманське право
Норми права та інші соціальні норми
Об'єкти правовідносин
Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів
Підходи до класифікації сучасних правових систем
Поняття і види юридичних санкцій
Поняття і ознаки права, його принципи і функції
Порівняльна характеристика порядку функціонування і взаємодії вищих органів державної влади в різних правових системах
Правотворчість
Реалізація норм права і правозастосування
Релігійні норми як вид соціальних норм
Рішення суду як правозастосовний акт
Світовий досвід функціонування суду присяжних в сучасній концепції демократії
Система стримувань і противаг
Соціальна відповідальність
Спеціально-юридичні принципи права
Співвідношення понять права і свободи
Стадії правотворчого процесу
Сучасні історичні типи держави
Форма вини у різних галузях права
Форма держави
Юридичний прецедент як форма права
Юридичні факти в механізмі правового регулювання

РЕФЕРАТИ З ТРУДОВОГО ПРАВА

Аналіз трудового договору виробництва
Види дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування
Види матеріальної відповідальності
Відповідальність підприємств, установ, організацій за порушення норм з охорони праці
Галузеві принципи трудового права
Гарантії при звільненні працівників
Гарантії при прийнятті на роботу жінок
Генеральна угода як джерело трудового права
Джерела трудового права
Зміст трудових контрактів
Колективний договір
Локальні джерела трудового права
Матеріальна відповідальність працівників за заподіяну шкоду
Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації
Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
Матеріальна відповідальність
Основи правового регулювання зайнятості та працевлаштування
Охорона праці молоді
Охорона праці на підприємстві
Поняття і правове значення колективного договору
Поняття та види робочого часу
Поняття та система трудового права як науки
Правове регулювання робочого часу. Нічні та надурочні роботи
Правове регулювання робочого часу
Правове становище працівників
Правосуб'єктність та правоздатність профспілок в Україні
Працевлаштування неповнолітніх
Принципи трудового права
Розірвання трудового договору за ініціативи працівника
Розірвання трудового договору у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці

РЕФЕРАТИ З ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Бюджетні повноваження місцевих органів влади
Державна контрольно-ревізійна служба України як орган фінансового контролю
Державна контрольно-ревізійна служба
Державний борг
Державні видатки
Доходи і видатки державного бюджету України та їх структура
Задача майнового страхування
Місце страхового права в системі права України
Поняття та види міжбюджетних трансфертів
Порядок організації безготівкових розрахунків
Правове регулювання державного кредиту
Правове регулювання митних платежів
Правові засади кошторисно-бюджетного фінансування
Правові засади організації валютного регулювання
Правові засади регулювання податкової системи в Україні
Правові основи бюджетного процесу
Правові основи державного кредиту
Правові основи оподаткування
Правові основи складу доходів бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України
Предмет фінансового права
Принципи бюджетного права
Принципи фінансового права
Принципи формування та реалізації місцевих бюджетів
Система державних доходів
Складові частини бюджету
Структура НБУ. Грошово-кредитна політика НБУ
Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів
Фінансова системи України та її складові

РЕФЕРАТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

Бартер. Договір бартеру
Виконання зобов'язань
Відповідальність, її види та умови
Відшкодування шкоди
Дивіденди акціонерного товариства
Договір довічного утримання (догляду). форма, сторони. момент виникнення права власності за договором довічного утримання
Договір лізингу
Елементи цивільної дієздатності та їх зміст
Застосування процентів за грошовими зобов'язаннями відповідно до цивільного кодексу
Інтелектуальна власність у сучасних ЗМІ
Момент переходу права власності на придбане майно
Момент укладання договору
Наглядова рада акціонерного товариства
Обов'язки сторін за договором найму житлового приміщенням
Особливості звернення стягнення на предмет застави
Особливості звернення стягнення на предмет застави - 2
Підтвердження виконання зобов'язання
Поняття публічного договору, його відмінності від договору приєднання
Порядок передачі прав за цінними паперами
Правове забезпечення первинного ринку цінних паперів
Правоздатність фізичної особи
Правосуб'єктність фізичної особи-підприємця: поняття, зміст
Правочини, їх види та умови діяльності
Співвідношення цивільного права і цивільного законодавства
Страхування як цивільно-правова категорія
Строки в цивільному праві
Суб'єкти цивільного права
Характеристика договору позики. Відмінність від договору кредиту
Цивільне законодавство
Цивільне законодавство
Цивільне право як галузь права та його інститути
Цивільне право як галузь
Цивільні правовідносини
Цивільно-правовий статус цивільних осіб
Цінні папери як суб'єкт цивільного права

РЕФЕРАТИ З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Види судових рішень
Вимоги до заяв про забезпечення доказів, витребування доказів, виклику свідків
Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі
Договір про надання юридичних послуг
Додаткове рішення суду
Докази і доказування в цивільному процесі
Залишення заяви без розгляду
Захист у цивільному процесі
Звернення до виконання вироків
Звернення рішення до виконання
Зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків
Позови про визнання правових актів недійсними: процесуальна правосуб'єктність: пряме відношення та індивідуальне відношення
Поняття представництва в суді та його види
Порядок судового розгляду
Правові прогалини та перешкоди, пов'язані з виконанням рішень суду в цивільному процесі
Предмет цивільно-процесуального права
Справи про розірвання шлюбу
Судові витрати
Ухвала про виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні
Цивільна юрисдикція

РЕФЕРАТИ З ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

Етика юриста
Зміст юридичної діяльності
Професіограми юридичних професій
Роль юриста в суспільстві
Соціологія права
Стимул професійної діяльності юриста

РЕФЕРАТИ З ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

Виступ юриста
Інтерв'ювання
Клінічна правова освіта
Медіація

РЕФЕРАТИ З ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ

Поняття і зміст правової служби в органах місцевого самоврядування
Юридична служба