Головна

Методика розслідування злочинів, пов'язаних з наркотиками

(реферат з криміналістики)

Вступ ... 3
1. Дії органу дізнання при виявленні злочинів, пов'язаних з наркотиками ... 4
2. Тактика огляду місця проживання затриманого-наркомана ... 9
3. Особливості допиту підозрюваного, який не повідомляє про схов наркотиків з метою реалізації ... 11
Висновки ... 13
Література ... 14

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Методика розслідування злочинів, пов'язаних з наркотиками"

Реферат "Методика розслідування злочинів, пов'язаних з наркотиками" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Методика розслідування злочинів, пов'язаних з наркотиками", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту ureferat.ltd.ua:    Податкова система України.    Поняття трудового права. Трудові правовідносини. Суб'єкти трудових правовідносин.    Аналіз права власності, згідно Сімейному кодексу України та Кодексу про шлюб і сім'ю.    Судова медична діагностика отруєнь.    Види дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування.    Місце страхового права в системі права України.    Підтвердження виконання зобов'язання.    Ухвала про виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні.   

© 2012-2020  ureferat.ltd.ua

Курсова робота:

Управління в сфері соціального захисту населення

Соціальний захист та його організаційно-правові форми. Концепції, форми та системи соціального захисту: зарубіжний досвід. Поняття соціального захисту та його структура в Україні. Організаційно-правові форми та види соціального захисту в Україні. Правовідносини у сфері соціального захисту. Особливості правовідносин у сфері соціального захисту, їх склад та загальна характеристика. Суб'єкти, об'єкти та зміст правовідносин у сфері соціального захисту. Особливості управління у сфері соціального захисту населення. Організаційно-правові засади державного управління у сфері соціального захисту населення. Правовий статус Міністерства праці та соціальної політики України. Інші органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління в сфері соціального захисту населення. Місцеве самоврядування і соціальний захист населення.