Головна

Особливості звернення стягнення на предмет застави

(реферат з цивільного права)

Вступ ... 3
1. Поняття застави ... 4
2. Підстави виникнення застави ... 4
3. Окремі види застав ... 5
4. Предмет застави ... 8
5. Договір застави ... 11
5.1. Сторони у договорі застави ... 11
5.2. Зміст договору застави ... 12
5.3. Момент виникнення права застави ... 13
6. Правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою ... 13
7. Звернення стягнення на предмет застави ... 14
Висновки ... 18
Література ... 19

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Особливості звернення стягнення на предмет застави"

Реферат "Особливості звернення стягнення на предмет застави" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Особливості звернення стягнення на предмет застави", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту ureferat.ltd.ua:    Фонди акціонерного товариства.    Об'єкти екологічного права.    Охарактеризуйте платформи різних груп французьких революціонерів: жирондистів, якобінців. Дайте історико-правову оцінку терору якобінської диктатури (причини, завдання, наслідки, тощо).    Питання держави і права в "Молінні" Данила Заточника та "Повісті временних літ".    Право на працю.    Криміналістична ідентифікація людини за зовнішніми ознаками.    Контрабанда (ст. 201 КК).    Аналіз доказів.   

© 2012-2021  ureferat.ltd.ua

Курсова робота:

Звичай як одне з основних джерел міжнародного приватного права

Сутність та види джерел міжнародного права. Звичай як одне з основних джерел міжнародного права. Особливості застосування міжнародно-правового звичаю.