Головна

Правотворчість

(реферат з теорії права)

1. Поняття правотворчості, його відмінність від законотворчості і правотворення ... 3
2. Принципи і функції правотворчості ... 5
3. Стадії правотворчого процесу ... 7
4. Структура норми права і норми-розпорядження ... 9
5. Класифікація структурних елементів норми права за мірою визначеності і складу ... 11
6. Способи (форми) викладу норм права в статтях нормативно-правового акту ... 14
7. Види і форми правотворчості держави ... 15
8. Види правотворчості громадянського суспільства ... 18
9. Судова правотворчість - особливий вид правотворчості ... 21
10. Юридичні джерела (форми) права ... 23
Література ... 26

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Правотворчість"

Реферат "Правотворчість" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Правотворчість", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту ureferat.ltd.ua:    Захист у цивільному процесі.    Об'єкти земельних правовідносин.    Адміністративна відповідальність державних службовців.    Режим законності.    Функції, права і обов'язки товарних бірж.    Правовий статус антимонопольного комітету.    Конституція України як джерело екологічного права.    Порівняльна характеристика, закріплення та гарантії політичних прав на українських землях у складі Чехословаччини і Польщі у 20-30 рр. 20 ст..   

© 2012-2021  ureferat.ltd.ua

Курсова робота:

Цінні папери

Поняття цінних паперів згідно цивільного законодавства. Суть інституту цінних паперів. Особливості здійснення діяльності на ринку цінних паперів. Види цінних паперів згідно законодавства України. Класифікація цінних паперів. Характеристика окремих видів цінних паперів. Інститут ринку цінних паперів в цивільному праві України. Ринок цінних паперів, його місце в структурі ринку фінансових ресурсів. Відповідальність за правопорушення на ринку цінних паперів.