Головна

Предмет цивільно-процесуального права

(реферат з цивільного процесу)

Вступ ... 3
1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та охоронюваних законом інтересів громадян і організацій ... 4
2. Поняття цивільного процесуального права і його значення. Предмет цивільно-процесуального права ... 7
3. Місце цивільного процесуального права в правовій системі України ... 11
Висновки ... 14
Література ... 15

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Предмет цивільно-процесуального права"

Реферат "Предмет цивільно-процесуального права" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Предмет цивільно-процесуального права", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту ureferat.ltd.ua:    Правові основи управління і контролю в екологічній сфері.    Правова оцінка Хабеас Корпус акт.    Політико-правові погляди Піфагора.    Правовий статус громадянина в Україні.    Криміналістична ідентифікація людини за зовнішніми ознаками.    Контрабанда (ст. 201 КК).    Штраф як покарання за злочини, вчинені у сфері господарської діяльності.    Кримінологічна характеристика і профілактика професійної злочинності.   

© 2012-2020  ureferat.ltd.ua

Курсова робота:

Поняття та структура заробітної плати

Теоретичні засади дослідження поняття та структури заробітної плати. Заробітна плата як економічна категорія, її суть. Теорії заробітної плати. Правове визначення поняття оплати праці. Загальна характеристика принципів регулювання оплати праці. Аналіз особливостей структури заробітної плати. Особливості структури заробітної плати. Поняття та класифікація функцій заробітної плати. Особливості регулювання заробітної плати в країнах далекого зарубіжжя.