Головна

Скарги в європейський суд по правам людини

(реферат з міжнародного приватного права)

Вступ ... 3
1. Устрій Європейського Суду з прав людини ... 4
2. Юрисдикція Європейського Суду з прав людини ... 5
3. Суб'єкти звернення до Європейського Суду з прав людини ... 6
4. Просторова дія права, що застосовується судом ... 10
5. Право, що застосовується ... 12
5.1. Застосування Конвенції і протоколів до неї ... 12
5.2. Застосування інших міжнародно-правових актів ... 14
6. Звернення до національного права ... 14
7. Звернення до неправових норм та актів ... 16
8. Порядок подання скарги до Європейського Суду з прав людини фізичними чи юридичними особами ... 17
8.1. Вичерпання внутрішньодержавних засобів захисту свого права ... 17
8.2. Правило шести місяців ... 22
8.3. Умови неприйнятності скарги ... 22
9. Дружнє врегулювання ... 23
10. Винесення судом рішення і його виконання ... 23
Висновки ... 25
Література ... 26

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Скарги в європейський суд по правам людини"

Реферат "Скарги в європейський суд по правам людини" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Скарги в європейський суд по правам людини", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту ureferat.ltd.ua:    Поняття, завдання та структура міліції.    Норми права та інші соціальні норми.    Локальні джерела трудового права.    Правові основи бюджетного процесу.    Правочини, їх види та умови діяльності.    Професіограми юридичних професій.    Сільськогосподарські кооперативи.    Поняття і ознаки адміністративно-правових відносин.   

© 2012-2020  ureferat.ltd.ua

Курсова робота:

Право на інформацію та таємницю про стан свого здоров'я

Теоретичні засади дослідження права на інформацію про стан свого здоров'я. Сутність поняття права людини на інформацію. Право людини на інформацію про стан здоров'я. Право на таємницю про стан здоров'я. Здійснення права фізичної особи на інформацію про стан здоров'я. Правове регулювання права на інформацію та таємницю про стан здоров'я. Встановлення випадків, за яких фізична особа зобов'язана у примусовому порядку пройти медичний огляд. Відповідальність за розголошення відомостей про стан здоров'я. Проблема обмеження права фізичної особи на інформацію і таємницю про стан здоров'я. Прогалини у законодавстві щодо права фізичної особи на інформацію і таємницю про стан здоров'я. Перспективи вирішення вищезгаданих проблем.