Головна

Соціологія права

(реферат з юридичної деонтології)

Вступ ... 3
1. Сучасні школи соціології права ... 4
2. Законодавча соціологія права ... 6
3. Закон і суспільна думка ... 7
4. Соціальна функція права ... 9
5. Механізм соціальної дії права ... 11
6. Правова соціалізація особи ... 12
Література ... 15

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Соціологія права"

Реферат "Соціологія права" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Соціологія права", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту ureferat.ltd.ua:    Правові основи управління спеціальною (вільною) економічною зоною.    Козацьке звичаєве право.    Законодавче обмеження змісту прав та свобод людини і громадянина.    Уповноважений Верховної Ради України.    Розслідування вбивств на замовлення.    Об'єкт злочину.    Основні положення касаційного провадження.    Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.   

© 2012-2020  ureferat.ltd.ua

Курсова робота:

Корупція в системі державної служби: поняття, причини виникнення, правові засоби боротьби з нею

Теоретичні засади дослідження корупції в системі державної служби. Сутність та особливості державної служби. Сутність і поняття корупції. Аналіз причин корупції в системі державної служби. Аналіз правових заходів боротьби з корупцією в системі державної служби. Заходи, спрямовані на запобігання і протидію корупції в системі державної служби. Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки.