Головна

Суддівське самоврядування та його органи

(реферат з судових та правоохоронних органів)

Вступ ... 3
1. Суддівське самоврядування: поняття, організаційні форми, загальна характеристика, завдання та значення ... 4
2. Збори суддів: види, повноваження та порядок роботи ... 5
3. Конференції суддів: повноваження та порядок роботи ... 6
4. Ради суддів: поняття, повноваження та порядок роботи ... 7
5. З'їзд суддів: повноваження та порядок роботи ... 8
6. Рада суддів України: повноваження та порядок роботи ... 10
Висновки ... 11
Література ... 12

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Суддівське самоврядування та його органи"

Реферат "Суддівське самоврядування та його органи" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Суддівське самоврядування та його органи", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту ureferat.ltd.ua:    Момент укладання договору.    Захист у цивільному процесі.    Орендний підряд.    Адміністративне право Франції.    Система органів виконавчої влади на Україні: загальна характеристика управлінських зв'язків.    Виконання господарських договорів.    Статус та господарська компетенція казенного підприємства.    Правове забезпечення екологічної безпеки.   

© 2012-2021  ureferat.ltd.ua

Курсова робота:

Порядок укладення, зміни та розірвання цивільно-правових договорів

Теоретичні засади дослідження порядку укладення, зміни та розірвання цивільно-правового договору. Значення та функції договору в цивільному праві. Види та зміст договорів в цивільному праві. Характеристика особливостей порядку укладення цивільно-правового договору. Поняття, форма та момент укладення договору. Стадії укладення договору. Особливості укладення договору на біржах, аукціонах, конкурсах. Характеристика особливостей порядку зміни і розірвання цивільно-правового договору. Підстави для зміни або розірвання договору. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин. Правові наслідки зміни або розірвання договору.