Головна

Участь захисника в суді першої інстанції

(реферат з кримінального процесу)

Вступ ... 2
1. Особи, які можуть виступати в якості захисника згідно законодавства України. Умови призначення захисника ... 3
2. Обов'язкова участь захисника ... 5
3. Права захисника ... 6
4. Правові обмеження та обов'язки захисника ... 9
5. Проблеми та гарантії діяльності захисника ... 10
Висновки ... 13
Література ... 14

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Участь захисника в суді першої інстанції"

Реферат "Участь захисника в суді першої інстанції" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Участь захисника в суді першої інстанції", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту ureferat.ltd.ua:    Підстави припинення та розірвання трудового договору.    Правоздатність. Зміст зобов'язань.    Експертиза трупів новонароджених.    Стадії правотворчого процесу.    Розірвання трудового договору у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці.    Елементи цивільної дієздатності та їх зміст.    Звернення до виконання вироків.    Право комунальної власності на землю.   

© 2012-2020  ureferat.ltd.ua

Курсова робота:

Касаційне провадження

Теоретичні засади дослідження суті касаційного провадження. Поняття цивільного судочинства. Поняття касаційного провадження. Значення касаційного оскарження і перевірки рішень та ухвал суду першої і апеляційної інстанції. Характеристика основних елементів касаційного провадження. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуальний порядок його реалізації. Процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції, його рішення та ухвали. Провадження по перегляду судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами.