Головна

Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі

(реферат з кримінального права)

Вступ ... 3
1. Поняття та основні елементи чинності кримінальних законів у просторі. Територіальний принцип чинності кримінального закону ... 4
2. Принцип громадянства та універсальний принцип дії кримінального закону ... .11
2.1. Кримінальна відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України ... 11
2.2. Кримінальна відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України ... 13
3. Правові наслідки засудження особи за межами України ... 15
4. Видача особи ... 16
Висновок ... 20
Література ... 21

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі"

Реферат "Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту ureferat.ltd.ua:    Майнова основа суб'єктів підприємництва.    Накопичувальний фонд.    Гарантії виконання зобов'язань.    Юридична відповідальність судді: поняття і характеристика.    Реалізація норм права і правозастосування.    Правове регулювання робочого часу. Нічні та надурочні роботи.    Виконання зобов'язань.    Договір про надання юридичних послуг.   

© 2012-2020  ureferat.ltd.ua

Курсова робота:

Заходи адміністративного примусу

Поняття адміністративного примусу. Поняття та ознаки правопорушення. Адміністративний примус, його види. Законодавче регулювання застосування основних елементів заходів адміністративного примусу. Законодавче регулювання застосування заходів адміністративного запобігання. Законодавче регулювання застосування заходів адміністративного припинення. Заходи адміністративного стягнення. Поняття і основні риси адміністративної відповідальності. Законодавчі основи адміністративної відповідальності. Поняття та сутність актів адміністративного примусу.