Головна

Юридичний прецедент як форма права

(реферат з теорії права)

Вступ ... 3
1. Джерела права. Юридичний прецедент у системі джерел права ... 4
1.1. Поняття джерела (форми) права та його види ... 4
1.2. Правовий звичай ... 5
1.3. Нормативно-правовий договір як джерело права ... 6
1.4. Інші джерела права (правовий прецедент, релігійно-канонічні тексти та міжнародно-правові акти) ... 7
2. Юридичний прецедент у правовій системі Великобританії ... 8
2.1. Поняття англо-американського типу правової системи ... 8
2.2. Судовий прецедент у системі джерела права ... 9
2.3. Юридичний прецедент у системі норм права ... 9
2.4. Дія прецедентної норми в часі та просторі ... 10
2.5. Закон в англійській правовій системі. Співвідношення закону і прецеденту ... 11
Висновки ... 13
Література ... 14

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Юридичний прецедент як форма права"

Реферат "Юридичний прецедент як форма права" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Юридичний прецедент як форма права", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту ureferat.ltd.ua:    Цивільна юрисдикція.    Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств, заснованих на державній формі власності.    Державний контроль як засіб забезпечення законності у сфері державного управління.    Касаційне провадження в адміністративному судочинстві.    Державне регулювання природних монополій.    Історія розвитку господарських судів в Україні.    Першочергове надання жилих приміщень.    Козацьке звичаєве право.   

© 2012-2020  ureferat.ltd.ua

Курсова робота:

Значення бюджету для функціонування держави

Державний бюджет України як головний фінансовий план країни. Бюджет як економіко-правова категорія, його суть, поняття та значення для функціонування держави. Структура бюджету. Бюджетна система України: принципи побудови та складові бюджетної класифікації. Механізм державного регулювання бюджетних правовідносин. Процедурні питання прийняття бюджету. Виконання бюджету. Звітування щодо виконання бюджету. Шляхи вдосконалення формування державного бюджету України.